top of page

קורס LightRoom

download.jpeg

​תוכנת לייטרום הינה התוכנה הנפוצה בעולם למיון ועיבוד תמונות דיגיטליותומהווה חלק בלתי נפרד בעבודתם של מיליוני צלמים. קורס זה ידריך אתכם דרך ממשקהמשתמש של לייטרום ובו נלמד צעד אחר צעד כיצד להשתמש בכלים הבסיסיים לעריכהושיפור של תמונות ועד לכלים מתקדמים ומקצועיים של עיבוד מתקדם וריטוש. במהלךהקורס נבצע תרגולים רבים שבאמצעותם ניחשף למגוון טכניקות ומניפולציות בתחום עיבודהתמונה הדיגיטלית.

מדריך: עמית מצפה

מספר שעות: 15 (20 שעות אקדמיות)

מטרות הקורס:​הכרות עם המושגים בממשק המשתמש של תוכנת לייטרום , הקנייה ושימוש בכלים למיון, קטלוג, עיבוד, ריטוש, אוטומציה, הכנה להדפסה ועוד

הכרת הממשק והרגלי עבודה

עבודה עם קבצים דיגיטליים

סוגי קבצי והבדלים

יבוא תמונות לתוכנה מיון

בחירה וקטלוג התמונות

עיבוד תמונה - הבאת תמונה למיקסום (גוון צבע / ניגודיות / רוויה ועוד)

עיבוד תמונה ב-RAW

תיקוני צבע ותיקוני עיוות עדשות

חידוד והסרת רעשים

מבוא לריטוש וטכניקות ריטוש מתקדמות

יצירת HDR

שימוש בכלי עיבוד מתקדמים - מברשת עיבוד

כלי הרדיאנט וכלי הרדיאל

תיקוני פרספקטיבה

שימוש בפריסטים בלייטרום אוטומציה - החלת עיבוד על מספר רב של תמונות

ייצוא תמונות למגוון פורמטים

חתימת תמונה

שיתוף תמונות אוטומטי ברשתות חברתיות

הכנה להדפסה

הרשם לקורס

כתובת

Success!

bottom of page